Privacyverklaring

Samen aan Zet, gevestigd te Lopik KvK 73434701, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Samen aan Zet
Re-integratie- & loopbaanadvies
Plaats: Lopik
Mobiel :+31 (0)6-20335481
E-mail: info@samen-aanzet.nl
KvK-nummer: 73434701

Persoonsgegevens die Samen aan Zet verwerkt:

Samen aan Zet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Samen aan Zet en/of omdat u deze zelf aan Samen aan Zet verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Samen aan zet verwerkt:

 • Initialen en achternaam van cliënt
 • Adresgegevens van cliënt
 • Telefoonnummer van cliënt
 • E-mailadres van cliënt
 • Aantekeningen van de coachingsessies
 • Schriftelijke door u ingevulde oefeningen en testen

Met welk doel en op basis van welke grondslag Samen aan Zet persoonsgegevens verwerkt

Samen aan Zet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het maken van (beknopte) aantekeningen van de coachingssessies
 • Het digitaal toesturen van de factuur voor coachingssessies.
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Gebruikte systemen:

Samen aan Zet gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Pc’s beveiligd met wachtwoorden, firewall en up to date anti-virus-software

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Samen aan zet bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van de wettelijke bewaartermijn verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Samen aan Zet verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dit gebeurt uitsluitend met uw expliciete toestemming.

Samen aan Zet gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Samen aan Zet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@samen-aanzet.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Samen aan Zet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Samen aan Zet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@samen-aanzet.nl